Over ons

OTIK ontstaat uit de splitsing van A33 architecten, met ruim 25 jaar ervaring en stevige fundamenten, maar met een hernieuwd engagement. Otik kiest volop – met veel goesting en ambitie – voor herbronning, voor herdenking van werkwijze en bouwwijze, aangepast aan de nieuwe maatschappelijke context, op zoek naar meer omgevingskwaliteit en meer authenticiteit.

Visie

 • Voor OTIK is bouwen niet evident: het moet zich verantwoorden in zijn proces en in zijn resultaat. Bij elk project gaan we op zoek naar de essentie van opdracht en context om – authentiek en met minimale middelen – ruimtelijke, sociale of maatschappelijke meerwaarde te creëren.

 • OTIK ontwerpt geen gebouwen op zich. We ontwerpen omgevingen waarin we leven, leren, werken, zorgen, … Project- en werkzone vallen niet samen. Met elk project wil OTIK de omgeving maximaal authentiek afstemmen op de nieuwe maatschappelijke randvoorwaarden en de bestaande ecosystemen.

 • OTIK ontwerpt in eerste instantie open ruimtes waarrond geleefd wordt. In een wereld van verdichting zijn kwalitatieve – al dan niet publieke – open en groene ruimtes essentieel. Open ruimte mag nooit restruimte zijn. De kwaliteit van de open ruimtes moet het bouwen kunnen verantwoorden. De interactie binnen-buiten moet het gebouwde structureren.

 • OTIK ontwerpt eco-logisch, met oog voor minimalisatie en compensatie van de impact op het lokale ecosysteem. Isolatie, ecologische materialen, alternatieve energiebronnen, complexe technische installaties, noch andere toevoegingen maken een gebouw echt duurzaam. De basis wordt gevormd door een eco-logisch ontwerp dat gebouwen aanpasbaar en/ of recupereerbaar maakt.

 • OTIK wil bouwen maximaal toegankelijk houden voor iedereen. In onze steeds complexere en duurdere (bouw)wereld worden helaas steeds meer mensen uitgesloten. OTIK weegt daarom steeds doordacht alle keuzes af om het juiste evenwicht te vinden tussen kostprijs en resultaat, ook als dat de klassieke bouwprocessen in vraag stelt.

 • OTIK zoekt meer aangepaste productiemethodes. De klassieke bouwwereld worstelt meer en meer met tekorten aan arbeidskrachten. Arbeiders worden steeds verder gerekruteerd en niet altijd onder sociaal verantwoorde condities. In samenwerking met verschillende bouwpartners onderzoekt OTIK bouwmethodes die beter afgestemd zijn op arbeidsmarkt en technologie zoals BIM, automatisatie, prefab, …

Aanpak

 • Architectuur is een ambacht. OTIK blijft investeren in kennis en vakmanschap om tot verantwoorde afwegingen en rationele beslissingen te komen. We voorzien ook een doordachte opeenvolging van werkfases met draaiboeken en controlemomenten om de kwaliteit te kunnen garanderen.

 • OTIK werkt in dialoog: een project kan slechts slagen mits open overleg en samenspraak met alle betrokken partijen en gebruikers.

 • OTIK wacht niet louter opdrachten af. Wij zijn ‘zelfstandige ondernemers’. Met veel goesting en ambitie grijpen we alle kansen om onze leefomgeving en bouwcultuur te vernieuwen.

Team

OTIK is een dynamisch team van jonge gemotiveerde architecten uit het vroegere A33 architecten dat zich samen wil engageren voor vernieuwing in leefomgeving en bouwcultuur en openstaat voor iedereen die daaraan wil meewerken.

Onder leiding van Johan Cokelaere (oprichter A33), Sarah Beuls en Jan Lens kiest OTIK bewust voor een korte organisatiestructuur, waarin ieder die zich inzet maximale kansen krijgt en kan doorgroeien overeenkomstig de eigen ambitie.

OTIK wil een warm ondernemend team zijn en blijven. We investeren daarom graag in een gezellige werkomgeving, in regelmatige uitstappen en sportieve teambuildingactiviteiten, in jaarlijkse studiebezoeken en -reizen.

OTIK zoekt versterking om zijn ambities waar te maken. Aan alle creatieve ontwerpers en dynamische architecten die willen meewerken aan een betere leefomgeving: stuur ons vandaag nog jouw CV en portfolio via info@otik.be.

Open vacatures

OTIK zoekt :

 • een (ir.) architect met ervaring
 • een stagiair architect

Ben jij creatief, gemotiveerd en ambitieus en wil je graag jezelf bewijzen als ontwerper in het middenveld tussen stedenbouw en architectuur? Ben je geïnteresseerd om door te groeien en verantwoordelijkheid te dragen in een jong en dynamisch architectenbureau? Heb je zin om mee te werken aan gevarieerde en duurzame projecten, van publieke voorzieningen (scholen, woonzorgcentra, …) over private en sociale woonomgevingen tot stadsinbreidingsprojecten en werken rond publieke ruimte, en dat vanaf de eerste schets tot en met oplevering van de werf? Dat kan allemaal bij ons! Interesse? Stuur jouw motivatiebrief, CV en portfolio naar info@otik.be.